Granhøjens beskæftigelse

Om beskæftigelsen

At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser – hvilket er en grundsten i vores arbejde.

Takster og visitation

Her kan du hente vores takstkatalog for alle vores beskæftigelsestilbud og finde kontaktinformation til sagsbehandlerteamet, som vil tage godt imod både dig og din borger.

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103

Få beskyttet beskæftigelse inden for café og køkken, butik, landbrug, håndværk eller kreative værksteder. F.eks. på en af vores to socialt ansvarlige virksomheder, et hotel og en gårdbutik.

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Vores aktivitets- og samværstilbud bliver skræddersyet den enkeltes behov. Aktiviteterne spænder fra musik og motion over kreative værksteder til ride- og skoleundervisning – med meget mere.

Aktiv beskæftigelse – LAB § 91

Her kan man få opkvalificering og vejledning for at kunne afdække eller udvikle faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så det er nemmere at få job eller begynde på en uddannelse.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse løber over en treårig periode og bliver tilpasset den enkeltes funktionsevne, ønsker og interesser. Der kan også være tale om et ressourceforløb.